04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Ustanovitelj

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je z odlokom ustanovila občina Jesenice (Ur.l.RS štev. 29/29 in 40/92) z dne 27.5.1992.

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice izvaja tri programe:

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju,

posebni program vzgoje in izobraževanja za učence zmerno in težjo motnjo v duševnem telesu v oddelkih  vzgoje in izobraževanja,

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja za učence s specifičnimi učnimi težavami in se izvaja na bližnjih šolah v okviru mobilne specialno pedagoške službe.

Skladno z vsakoletnim dogovorom strokovne delavke izvajajo tudi dodatno strokovno pomoč v predšolskem programu v enotah Vrtca Jesenice.

(Skupno 667 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost