04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Projekt Varno in vzpodbudno učno okolje

Razvojna naloga:

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/21 pričel z novo razvojno nalogo Varno in vzpodbudno učno okolje, v katero je vključena tudi naša šola.

Cilji razvojne naloge:

 •  konkretna, na ravni šole usklajena strategija krepitve VSUO, prilagojena specifičnim potrebam in zmožnostim vsake šole in smiselno povezana z ostalimi projektnimi aktivnostmi na šoli.
 • Aktivnosti temeljijo na programu usposabljanja timov in njihovem vmesnem preizkušanju in prenosu na kolektiv in
 • na koncu usposabljanja privedejo do strategije VSUO na ravni šole. 

Področja dela:

I. PSIHOSOCIALNI ODNOSI  IN VODENJE RAZREDA                                                                                                                          

 • Povezanost počutja, klime in učne zavzetosti  ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca                                                                                                                                               
 • Vodenje razreda.       

S pomočjo tega modula smo ozavestili povezanost dobrih odnosov, dobrega počutja in učne zavzetosti.

S prirejeno lestvico smo na v razredih NIS na višji stopnji ugotavljale, kakšna je razredna klima. Izkazalo se je, da je prav v vseh razredih klima pozitivna, okolje pa varno. To je prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da otroci radi in dobro delajo.

S pomočjo lestvice, smo ugotovili tudi, da je klima v učiteljskem kolektivu sodelovalna, pozitivna, in spodbujajoča, zaposleni pa se počutijo koristni in uspešni. To nedvomno vpliva na uspešno delo v razredu. Kolektiv je izdelal tudi skupni izdelek. Izdelali smo Poldetovo mavrico, kjer smo ob razmišljanju o tipih učitelja razmišljali. Izkazalo se je, da ima naša mavrica samo dve barvi – rdečo in oranžno. Smo torej odločni in sentimentalisti. 🙂

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S svojim načinom dela potrjujemo, da je odnosna kompetenca ključna za dobro klimo in počutje, dober stik med učiteljem in učencem pa je ključnega pomena za dobre odnose in izgradnjo zaupanja v lastne zmožnosti. Za zdrav razvoj otroka je torej obvezno součinkovanje spodbudnosti in odločnosti.

 

II. ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE 

 •  Mala šola čustvene pismenosti, čuječnost in interakcijske vaje, programi CASEL.                                   
 •  Čustva in empatija.                                                                                                                                                                                

III.NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE                                                                                                                                                                                  

 • Ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R in ABC model                                                                                                                                                                                                                   
 • Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja                                                

IV.PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE                                               

 • Vodenje procesov v kolektivu, reševanje dilem in refleksije                                                                                                                                                          
 • Umeščanje vsebin v pouk , v RaP in razredništvo ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole.

Izbirni modul z lastno kombinacijo izbirnih tem: medvrstniški odnosi, ranljive skupine, hipersenzitivni otroci, spletno nasilje, spolna vzgoja, klima in kultura šole, dvojno izjemni učenci, učenci z motnjami vedenja/čustvovanja, učenci v stiski, kolegialni coaching in supervizija za podporo strokovnim delavcem.

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost