04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

 PRILAGOJEN PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Program PPNIS je organizacijsko podoben izobraževalnim programom večinskih osnovnih šol.

Program traja 9 let, od prvega do devetega razreda, v treh triletjih. V prvem triletju je ocenjevanje opisno, v drugem in tretjem triletju pa številčno.

Učenke in učenci imajo poleg prilagojenega predmetnika devetletne šole tudi razširjeni program (naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi), interesne dejavnosti, ekskurzije, podaljšano bivanje. Lahko se udeležujejo športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja, opravijo bralno značko in kolesarski izpit, sodelujejo v natečajih, se udeležijo šole v naravi. Organiziramo tudi tečaje plavanja, drsanja in zimskih športov.

Večjo pozornost namenjamo utrjevanju osnovnih veščin branja, pisanja in računanja, več ur je namenjenih praktičnemu delu učencev. Naravoslovni predmeti so združeni v predmet “naravoslovje”, družboslovni pa v predmet “družboslovje”. Pridobivanju novih vsebin in utrjevanju je namenjeno več časa.

Učenci se po končanem šolanju lahko vključijo v nižje poklicno izobraževanje v srednjih šolah. Po uspešnem zaključku nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo na katerikoli program srednjih šol.

 

 

(Skupno 690 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost