04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Šole v naravi in tabori

Šola v naravi NIS6 – 9:  CŠOD Kavka – 11.9.2017 – 15.9.2017

Šola v naravi za NIS 1 – 4: CŠOD Lipa – 14.2.2018 – 16.2.2018

Tabor za PPVI bomo organizirali v maju.

Cena za prispevek staršev za šolo v naravi ali tabor je pripravljena na osnovi števila prijavljenih učencev, prevoznih stroškov, cene bivanja, cen dodanih organiziranih aktivnosti in je ustrezno zmanjšana za prispevek, ki ga za šolo v naravi nameni MIZŠ.

S celotno specifikacijo  cene so starši seznanjeni pred izdajo obračuna na uvodnem roditeljskem sestanku. Poročila o višini prispevka za šolo v naravi pripravi Andreja Kalan ob pomoči učitelja – pedagoškega vodje za posamezno šolo v naravi.